Changing the game

Varifrån kommer idén till det nya sättet att odla växter?

Forskning leder inte automatiskt till uppfinningar och uppfinningar leder inte automatiskt till produkter. Grundforskningen om växters förmågor att använda aminosyror för sin tillväxt har gått på djupet, hela vägen till de molekylära mekanismerna. Men tanken om att kunskapen skulle kunna få praktisk användning dök inte upp förrän vi ställdes inför ett problem. Problemet, som uppstår vid många former av växtodling, är att växternas rötter är ganska långsamma att ta upp kväve från marken vilket ibland leder till att kväve läcker ut från krukor eller odlingsbäddar. Kvävet hamnar på fel plats och gör skada i stället för nytta.

Växtnäring som sitter fast men samtidigt tas upp snabbt, det låter som en omöjlighet men många timmars arbete och många experiment har visat att det fungerar.

Vi hade upptäckt att ett par aminosyror tas upp mycket snabbare än andra ämnen av växternas rötter. Dom här aminosyrorna – arginin och lysin – har också egenheten att dom sitter fast på markpartiklar i stället för, som många andra former av växtnäring, förekommer fritt i marklösningen; det vatten som omger markpartiklarna. Växtnäring som sitter fast men samtidigt tas upp snabbt, det låter som en omöjlighet men många timmars arbete och många experiment har visat att det fungerar. Och resultatet blir att när vi ger kväve som arginin och lysin hamnar det på rätt plats – i växten.

Vägen till produkter då? Vi har utvecklat varianter av flytande växtnäring med olika kombinationer av arginin och lysin, varianter som används i skogsplantskolor och på golfbanor. Vi utvecklar också en ny produktserie baserat på samma koncept men där vår växtnäring ges i form av små, långtidsverkande granulat. Våra produkter passar för många sorters växter och växtodlingar. Vi samarbetar med skogsplantskolor och golfbanor över hela landet och vi testar våra unika produkter i internationella samarbeten.