Våra produkter

Argrow

Vår produktserie heter Argrow och bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. Argrow är effektiv växtnäring som är lätt att använda och ger robusta växter med väl utvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan. Produkterna finns i två kategorier; för skog och för gräs.

Argrow Granulat – Växtnäring för skog

 • Ökad plantöverlevnad
 • Snabb etablering och kraftig rottillväxt
 • Ökad skottillväxt med friskare och starkare plantor
 • Jämnare beståndsutveckling

Argrow flytande – Växtnäring för skog

 • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
 • Förbättrad balans mellan rot och skott
 • Kraftfullt minskad kväveläckage
 • Schemalagd gödsling förenklar skötseln

För mer information eller för beställning av Argrow Granular, Argrow Mix och Argrow Complete kontakta:

Jonas Öhlund
+46 70 584 07 31
jonas.ohlund@arevo.se

Argrow Turf – Växtnäring för gräs.

 • Snabbare gräsetablering och kraftiga rotsystem
 • Lång och stabil kvävetillgång
 • Mycket lågt läckage av kväve vilket betyder minskat behov, bättre miljö och enklare kväveapplicering
 • Finns tillgänglig i både flytande och granulerad form

 

För mer information eller för beställning av ArgrowTurf och Support kontakta:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se


Specifikation

Specifikation för samtliga produkter: