Om Arevo

Förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan

Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar hög tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande och banbrytande forskning om växters näringsupptag. Forskningsresultaten som ligger till grund för Arevos produkter är lika revolutionerande som enkla. Det handlar framförallt om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturligt innehåller det för växter så viktiga grundämnet kväve. Kväve är det näringsämne som växter behöver mest. Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken, men forskningen har tydligt visat att växterna föredrar den organiska kvävekällan arginin. Det organiska kvävet är vanligt förekommande i många naturliga ekosystem som till exempel i skogsmarken.

Resultaten visar att argininet tas upp mycket snabbare än andra ämnen av växternas rötter. Arginin binder dessutom hårt till markpartiklarna vilket leder till väldigt lågt läckage av kväve jämfört med de flesta andra former av växtnäring som används idag (s.k. handelsgödsel bestående av ammonium och nitrat). Denna egenskap leder till en minskad belastning på miljön. Växtnäringen hamnar alltså där den skall vara – i växten och inte i den omgivande miljön!

En annan viktig förmåga är argininets stimulerande egenskaper för såväl rötter som för mikrolivet i marken, vilket gör att växterna blir stresståligare med robusta och välutvecklade rotsystem som ger ökad överlevnad, hög tillväxt och en förenklad odling. Tester hos oberoende institut visar på hur våra produkter ger en enkel, robust och effektiv odling. Därför leder Arevos produkter helt enkelt till växtodling som på ett mycket miljövänligt sätt ger en högre avkastning.

Arevo har utvecklat växtnäringsprodukter med unika egenskaper med direktverkan på överlevnad och tillväxt. Våra produkter används idag i stor omfattning för odling av skogsplantor (främst tall och gran) och appliceras både i växthuset och i samband med planteringen tallar och granar. Utveckling pågår för många andra växtarter inom både skog och jordbruk. Enkelt, effektivt och miljövänligt.