Om Arevo

Förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan

Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning om växters näringsupptag.writing papers for money urgent assignment help

Forskningsresultaten som ligger till grund för det vi erbjuder är lika revolutionerande som enkla. De har visat att växter har andra förmågor än vi tidigare vetat om, förmågor som vi kan använda oss av och anpassa vår växtodling till. Förmågan att använda många olika former av grundämnet kväve – det mineralnäringsämne som växterna behöver mest av men som på fel plats ger negativa miljöeffekter i form av övergödning. Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken.writing papers for money urgent assignment help

Organiskt kväve är egentligen en stor och spretig grupp av ämnen men inom den gruppen har vi hittat ämnen som har idealiska egenskaper för växtodling. Dom här ämnena är också vanligt förekommande i många naturliga ekosystem; i vår skogsmark för att ta ett exempel. En viktig egenskap är att de tas snabbt upp av växtrötterna vilket leder till lågt kväveläckage. En annan är att de stimulerar rötterna och markens mikroliv vilket gör att växter och växtodling blir mer stresståliga. Stabila växter med starka rotsystem som ger god tillväxt och förenklad odling. Och växtnäringen hamnar där den ska vara – i växten och inte i den omgivande miljön.

Stabila växter med starka rotsystem som ger god tillväxt och förenklad odling.

Vi har utvecklat både flytande växtnäringsprodukter med direktverkan på tillväxt och rotutveckling och fasta, långtidsverkande växtnäringsprodukter. Växtnäring med unika egenskaper. Våra produkter används idag för odling av skogsplantor, tallar och granar, och på golfbanor men tester pågår med många andra växtarter.
Tester hos oberoende institut visar hur våra produkter sparar miljön och ger enkel, robust och effektiv odling.