Evolution . Innovation . Revolution

Om Arevo

Arevo erbjuder produkter och system som förbättrar och förenklar växtodling samtidigt som de minimerar växtodlingens miljöpåverkan. Våra produkter baseras på världsledande forskning kring växters näringsupptag. Välkommen till Arevo!

Läs mer

Arevo grundar sig i en idé om att odla växter på ett nytt sätt som är effektivare och miljövänligare. Det som verkade som en omöjlighet, att skapa kraftigare och rikare rotsystem under jord och samtidigt få en hög tillväxt ovan jord, visade sig fungera. Genom kvävegödning i form av aminosyran arginin, som binds hårt till markpartiklarna och ändå tas upp effektivt av rötterna, skapas de positiva effekterna samtidigt som kväveutsläpp vid odling reduceras till ett minimum.

Läs mer

Produktserien Argrow bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. Våra produkter är effektiv växtnäring som är lätt att använda och ger robusta växter med väl utvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan.

Läs mer